Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Poznańska Komisja Międzyzakładowa o siedmiogodzinnym dniu pracy w bibliotekach na UAM

Budynek Collegium Minus w Poznaniu (źródło: Wikimedia Commons) Budynek Collegium Minus w Poznaniu (źródło: Wikimedia Commons)

Poznańska Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza wydała stanowisko wspierające działania bibliotekarzy i bibliotekarek zatrudnionych przez Uniwersytet Adama Mickiewicza. Poniżej publikujemy pełną treść dokumentu:

Stanowisko
Poznańskiej Komisji Międzyzakładowej
OZZ Inicjatywa Pracownicza
z dnia 12.03.2019 r.

w sprawie zachowania siedmiogodzinnego dnia pracy dla bibliotekarzy dyplomowanych, kustoszy i starszych bibliotekarzy pracujących na Uniwersytecie A. Mickiewicza


Poznańska Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza wyraża swoje pełne poparcie dla starań bibliotekarzy i bibliotekarek o zachowanie siedmiogodzinnego dnia pracy dla bibliotekarzy dyplomowanych, kustoszy i starszych bibliotekarzy UAM. Przemawia za tym charakter ich pracy, która wymaga odpowiedniego bieżącego przygotowania, aby należycie, z zachowaniem wysokich standardów naukowych i merytorycznych obsłużyć korzystających z bibliotek UAM.

Warto podkreślić, że zachowanie siedmiogodzinnego dnia pracy jest zgodne z postulatami coraz większej liczby środowisk związkowych i politycznych domagających się w ogóle skrócenia tygodniowego czasu pracy do 35 godz. Jesteśmy przekonani i przekonane, że w niedalekiej przyszłości wszyscy pracownicy i pracownice będą cieszyć się z siedmiogodzinnego dnia pracy. Skrócenie czasu pracy jest od zarania istnienia związków zawodowych ich podstawowym postulatem. Tym bardziej trudno nam zrozumieć fakt, iż – wbrew stanowisku innych organizacji związkowych i samego środowiska pracowników i pracownic bibliotek – zakładowa NSZZ Solidarność jest główną siłą przeciwną zapisowi w statucie uczelni o siedmiogodzinnym dniu pracy dla bibliotekarzy dyplomowanych, kustoszy i starszych bibliotekarzy. Realnie może się to przyczynić do wydłużenia czasu pracy dla ww. grupy zawodowej. Według nas jest to sytuacja nie do przyjęcia, aby związek zawodowy działał przeciwko interesowi konkretnej grupy pracowników.

 

Powrót na górę