Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Oświadczenie Prezydium Komisji Międzyzakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu ws. poparcia dla protestów przeciwko reformie szkolnictwa wyższego

Popieramy działania studentów oraz pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, protestujących przeciwko planowanej reformie szkolnictwa wyższego. Popieramy również protesty solidarnościowe odbywające się na innych uczelniach w całej Polsce, w tym zwłaszcza studentów oraz pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, gdzie zatrudnieni są członkowie naszej komisji.

Reforma motywowana krótkowzroczną polityką rentowności oznacza umocnienie pozycji, a właściwie wszechwładzę rektora, wprowadzenie Rad Uczelni, w których zasiadać będą mogły elity biznesu oraz polityki, osłabienie Rad Wydziałów, a być może likwidację samych wydziałów, wprowadzenie i sankcjonowanie podziału uniwersytetów na lepsze (badawcze) - czyli uprzywilejowane finansowo i gorsze (zawodowe) - czyli niedofinansowane, co oznacza całkowite niedostosowanie nowych regulacji do specyfiki szkolnictwa artystycznego. W tym kontekście zagrożona będzie też wolność wypowiedzi artystycznej, która zawsze przegra w wyścigu o efektywność, a ponadto poddawana będzie ocenie przez zewnętrznych doradców, wywodzących się nie tylko z kręgów biznesu i polityki, ale być może również kręgów religijnych.

Konieczna jest jak najszybsza samoorganizacja pracowników uczelni i budowa związków zawodowych. Czas odrzucić podziały na pracowników naukowych, artystycznych, technicznych i biurowych i wspólnie bronić autonomii uczelni, która jest zagrożona w najwyższym stopniu. Konieczne jest by głos pracowników był respektowany. Ten cel można osiągnąć jedynie poprzez budowę oddolnego ruchu związkowego.

Jesteśmy zdeterminowani, żeby bronić resztek autonomii uniwersytetów oraz akademii!

Szymon Bojdo, przewodniczący
Rafał Jakubowicz, zastępca przewodniczącego
Adam Borowski, zastępca przewodniczącego

Powrót na górę